TØMTSAND

 

Vinter februar 2011

 

Naboene våre, stort ridehus på høyere bilde

 

Flyfoto"Blåstua", også brukt som fødestue
 

                                                                                                                    

                                                                                                                                                              
                                                                       
                                             

Jeg bor på Tømtsand som ligger på Kjenn i Vestby, Akershus.

Vestby kommune ligger i regionen Follo sør i Akershus. Den grenser til Moss, Hobøl og Våler kommune i Østfold og Ås og Frogn kommune i Akershus. Viktigste tettsteder er Vestby sentrum, Son, Hølen, Hvitsten, Garder, Pepperstad, Randem og ikke minst Sole skog. Europavei 6 går gjennom kommunen og Østfoldbanen har stasjoner i Vestby og ved Son.

Hølen ble innlemmet i kommunen i 1943. Dette vedtaket ble bekreftet etter andre verdenskrigs slutt, ettersom slike vedtak fattet i krigsårene i utgangspunktet var ugyldige. Son ble innlemmet i 1965. I en folkeavstemning forut for kommunesammenslåingen var det et meget stort flertall mot sammenslåing blant innbyggerne i Son, men dette ble ikke tatt til følge.

Vestbys kommunevåpen viser tre gullfargede kors på rød bakgrunn. Disse representerer de tre sognene i kommunen: Vestby, Såner og Garder.

Bilde:Vestby komm.png  

Areal 133 km²
Befolkning 13 830 (2008)